Dotacje na kapitał obrotowy POIR

Projekt: Dotacje na kapitał obrotowy POIR

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Planowany efekt: utrzymanie działalności, co udało się zrealizować dzięki otrzymanemu wsparciu PARP.

Wartość projektu: 242 030,79 pln

Wkład Funduszu Europejskich: 100%